Privacyverklaring

All Gems |  All Gems organic kidswear

Vestigingsadres:
Wittem 16, 7603 NE, Almelo, Nederland

Telefoonnummer: +31 (0)546 232032
Whatsapp: +31 6 24446262
Instagram: @all_gems_organic_kidswear
Facebook: @allgemsgirlsfasion
Bereikbaarheid: 09.00 - 15.00 (ma-di-do-vr)
Emailadres: info@allgems.nl 

KvK-nummer: 72829737
BTW-identificatienummer: NL001575604B67

  

All Gems respecteert de privacy van alle gebruikers van www.allgems.nl en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop je persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Wij leggen je uit waar jouw gegevens worden opgeslagen en met welk doel. Daarnaast lees je hier meer over jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

 

1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij? 

We verzamelen persoonsgegevens die je met ons deelt wanneer je contact met ons opneemt of met ons communiceert via onze website, e-mail of telefoon.

Identiteitsgegevens: Tijdens het aanmaken van je account worden je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer vastgelegd. Je hebt een account bij ons nodig om de bestelling te kunnen plaatsen. Wij hebben je persoonsgegevens nodig om je bestelling te kunnen verwerken.
Bij het aanmelden voor nieuwsbrief worden alleen je naam en e-mailadres bewaard. Je aanmelding gebeurt door middel van de zgn. double-opt-in-procedure. Na de aanmelding ontvang je een e-mail, waarin je wordt verzocht om je aanmelding te bevestigen.

Betalingsgegevens: Voor de online-activiteiten bieden wij de gangbare betalingsmethoden aan - met name vooruitbetaling, Paypal, iDEAL, Creditkaart, op Factuur. Wij werken samen met externe betaaldienstaanbieders (Klarna, ING Omnikassa, Paypal) die de betalingen voor ons overnemen. Wij registreren alleen de betaalmethode die je heeft gekozen voor je betaling.

Verkeersgegevens: Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan je naam, adres of e-mail.
 

Integratie van de Trusted Shops Trustbadge
De Trusted Shops Trustbadge is op deze website geïntegreerd om ons Trusted Shops keurmerk en de verzamelde beoordelingen te tonen en om na een bestelling Trusted Shops producten aan kopers aan te bieden.

Dit is noodzakelijk om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen met het oog op een optimale marketing van ons aanbod en veilige aankopen mogelijk te maken in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AVG. De Trustbadge en de daarbij aangevraagde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen. De trustbadge wordt verstrekt door een CDN-provider (Content-Delivery-Network) als onderdeel van de orderverwerking. Trusted Shops GmbH maakt ook gebruik van dienstverleners uit de VS. Een adequaat niveau van gegevensbescherming is gewaarborgd. Meer informatie over gegevensbescherming bij Trusted Shops GmbH vindt u hier: https://www.trustedshops.nl/juridische-informatie/

Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op dat ook uw IP-adres, de datum en tijd van het gesprek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende aanbieder (toegangsgegevens) en documenten bevat. Individuele toegangsgegevens worden opgeslagen in een veiligheidsdatabase voor de analyse van beveiligingsproblemen. De logbestanden worden ten laatste 90 dagen na het aanmaken automatisch verwijderd.

Verdere persoonlijke gegevens worden aan Trusted Shops GmbH doorgegeven wanneer u na het voltooien van een bestelling besluit om Trusted Shops producten te gebruiken of wanneer u zich reeds voor gebruik heeft geregistreerd. De contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops is van toepassing. Hiervoor vindt een automatische verzameling van persoonlijke gegevens uit de bestelgegevens plaats. Of u al dan niet al geregistreerd staat als Trusted Shops klant wordt automatisch gecontroleerd door middel van een neutrale parameter, het e-mail adres wordt door middel van een cryptologische eenrichtingsfunctie gecontroleerd. Het e-mailadres wordt omgezet naar deze hashwaarde, die door Trusted Shops niet kan worden gedecodeerd voordat het wordt verzonden. Na controle op een overeenkomst wordt de parameter automatisch verwijderd.

Dit is noodzakelijk voor de vervulling van onze gerechtvaardige belangen en die van Trusted Shops in de bescherming van de koper met betrekking tot de specifieke bestelling en de transactiewaarderingsdiensten volgens art. 6 lid 1 sub f AVG. Meer informatie, inclusief uw recht op bezwaar, vindt u in de Trusted Shops Privacy Policy hierboven gelinkt en in de Trustbadge.

 

2. Hoe gebruiken wij jouw gegevens?

We gebruiken de persoonsgegevens die je met ons deelt op de volgende manieren:

  •  Om te reageren op je vragen;
  •  Om met je te communiceren;
  •  Om producten aan je te leveren;
  •  Om je op de hoogte te houden van aanbiedingen, updates, etc.


3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Minderjarigen

Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming van ouders of voogd. All Gems kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@allgems.nl. Wij zullen dan deze informatie onmiddellijk verwijderen.

 

4. Welke persoonsgegevens deelt All Gems met derden?

All Gems zal je gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan externe dienstverleners ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling.

Logistieke partner: Wij werken samen met PostNL om je bestelling bij je te bezorgen. PostNL ontvangen van ons je naam en bezorgadres. Deze informatie hebben ze nodig om je pakket op het door je gekozen adres af te leveren.

Betaaldienstaanbieders: Wij werken samen met externe betaaldienstaanbieders (Klarna, ING Omnikassa, Paypal) die de betalingen voor ons overnemen. Wij geven gegevens uitsluitend door aan onze betalingsdienstverlener die voor de afhandeling van de betaling noodzakelijk zijn. 

Achteraf betalen met KLARNA (actief vanaf 12 oktober 2020)

Voor klanten binnen Nederland is het mogelijk om achteraf te betalen via Klarna Factuur. Als je kiest voor achteraf betalen met Klarna Factuur ontvangt je eerst je bestelling in huis en hebt je 14 dagen de tijd om deze te betalen. 

Hiervoor voert Klarna een kredietcheck. Bij “Approved by Klarna” wordt pas je bestelling opgestuurd.

Onze betaalpartner Klarna zal je per e-mail de factuur toesturen. De betaling hiervan dien je binnen 14 dagen aan Klarna te voldoen, zoals aangegeven op de factuur. Om achteraf te kunnen betalen met Klarna Factuur, dient je 18 jaar of ouder te zijn. Het verzend- en factuuradres moet hetzelfde zijn.

Heb je nog vragen, of kom je niet door de kredietcheck? Neem dan contact op met de klantenservice van Klarna. 
Email : klantenservice@klarna.nl 
Telefoon : 020 808 2852

  

5. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang dat nodig is om deze te kunnen gebruiken voor de doeleinden die worden vermeld in punt 2 en zolang de wet dit ons verplicht. De daadwerkelijke periode dat we jouw persoonsgegevens bewaren, hangt af van het type persoonsgegevens en de manier waarop deze worden gebruikt.

Mailingslijst: Je e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in onze interne database. De opslag van deze gegevens is voor onbepaalde tijd tenzij je aangeeft de nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen. Je kan dit doen middels een link onderaan de nieuwsbrief of door een mail te sturen naar info@allgems.nl

Analytics: De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw ip-adres of e-mail. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

6. Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?

De beveiliging van gegevens is voor ons belangrijk en we zullen dan ook redelijke, passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens die wij verzamelen te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Onze medewerkers die persoonsgegevens verwerken, worden in het bijzonder tot geheimhouding van de gegevens verplicht en moeten zich daaraan houden. 

Ter bescherming van jouw persoonsgegevens worden deze versleuteld verzonden; voor de communicatie via uw internetbrowser gebruiken wij SSL verbindingen. Dat kan je herkennen aan het slotsymbool dat je browser bij een SSL-verbinding laat zien. 

 

7. Wat zijn je rechten mbt jouw persoonsgegevens?


Als betrokkene hebt je de volgende rechten: 

Conform art. 15 AVG hebt je het recht om informatie op te vragen over je persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven;
Conform art. 16 AVG hebt je het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen;

Conform art. 17 AVG hebt je het recht te verzoeken om verwijdering van je bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking

- het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
- een wettelijke verplichting na te komen;
- om redenen van algemeen belang, of

- voor het doen gelden, het uitoefenen of het
- verdedigen van rechtsvorderingen is vereist;

Conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen, voor zover
- je de juistheid van de gegevens ontkent;
- de verwerking onrechtmatig is, maar je weigert deze te wissen;
- we de gegevens niet langer nodig hebben, maar je heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
- tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG;

Conform Art. 20 AVG hebt je het recht om je persoonlijke gegevens die je ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;

Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kan je contact opnemen met de toezichthoudende instantie van je gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.

Als je een overzicht van je persoonsgegevens wilt verkrijgen, je gegevens wilt corrigeren, verwijderen, als je vragen heeft over deze privacyverklaring of als je zorgen maakt over de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken.  Als je vragen of opmerkingen hebt, of klacht wilt indienen over de manier waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken, kun je een e-mail naar info@allgems.nl versturen of schrijf naar "All Gems, inzake Privacy, Wittem 16, 7603 NE in Almelo (Nederland)

Autoriteit Persoonsgegevens: Op grond van de Algemene Verordening Persoonsbescherming heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autorieit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over jouw klachtrecht vind je op de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

All Gems kan tussentijds deze privacy verklaring aanpassen wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via deze pagina.

 

Vragen?

Bij vragen kun je contact opnemen met: 

All Gems
Sewan Bakvis
+31 546 232 032
info@allgems.nl